Mijn Computer-hobby

Macro's in Excel


De bedoeling van een macro is dat je een reeks muisklikken of bewerkingen, al of niet in een programma, laat uitvoeren door de computer en die niet telkens zelf stapje voor stapje moet uitvoeren met alle gevaren van tikfouten en vergeten stappen. De grootste sterkte van de computer is zijn geheugen. Heeft hij éénmaal iets opgeslagen, dan vergeet hij dat nooit meer en zal het telkens weer, op afroep, feilloos en snel uitvoeren. Je heb dus geen enkel voordeel aan een macro als je een bepaalde reeks handelingen of bewerkingen slechts éénmaal nodig hebt. Integendeel zelfs, het kost dan meer tijd om de macro op te stellen dan dat je de handelingen gewoon uitvoert. Is er toch voordeel te halen uit het maken van een macro, dan moet die ergens opgeslagen kunnen worden zodat we hem gemakkelijk kunnen oproepen wanneer het nodig is.
In excel kunnen de gemaakte macro's op drie plaatsen opgeslagen worden:

 • In de werkmap zelf
  Voordeel: de macro gaat mee met ieder document
  Nadeel: het document kan, met enkele flinke macro's, zeer groot worden
 • In een nieuwe werkmap
  Voordeel: je kan een aparte werkmap met macro's aanleggen
  Nadeel: je moet steeds vertrekken vanuit een kopie van die werkmap en blijft dus ook met grote bestanden zitten
 • In een apart bestand op de computer
  Nadeel: de macro's gaan niet mee met het bestand
  Voordelen:
  • Iedere werkmap die je opent op jouw computer wordt automatisch voorzien van jouw ganse verzameling aan macro's die in dat bestand zitten.
  • Omdat het bestand op je harde schijf staat, maakt de grootte niet veel uit. Je kunt dan nog altijd besluiten welke macro je met het document meegeeft of niet.
  • Als je de macro's op meerdere computers wilt installeren, kan je dit 'persoonlijk' bestand ook kopiëren en op andere computers in de XLSTART-map plaatsen.

Opdat macro's automatisch beschikbaar zouden worden in alle Excelbestanden die we openen, moeten ze opgeslagen worden in een 'Persoonlijk' bestand in de map 'XLSTART'.

Dit 'Persoonlijk' bestand, wordt automatisch aangehecht aan iedere werkmap die geopend wordt, maar is normaal onzichtbaar. Om macro's in dit bestand te kunnen aanpassen, moet het telkens vanuit het werkblad zichtbaar gemaakt worden en na de bewerking opnieuw onzichtbaar.


De bestandsnaam is verschillend naargelang de Excelversie die je hebt:

Excel 2002 - 2003

De bestandsnaam is: 'Persnlk.xls'.

Excel 2007 - 2010

De bestandsnaam is: 'Personal.xlsb'.


De opslagplaats is verschillend naargelang de Windowsversie die je hebt:

Windows XP

'C:\Documents and Settings\XXX\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\'.

XLS_Start

Windows Vista en Windows 7

'c:\Users\XXX\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART\'

XLS_Start

In bovenstaande linken staan de '\XXX\' voor de naam van de momenteel aangemelde gebruiker. Als jij dat bent, staat op deze plaats jouw gebruikersnaam.

Indien er nog geen macro’s gemaakt zijn (nieuwe installatie), bestaat dit bestand nog niet en wordt het automatisch aangemaakt bij de eerste macro.


terug naar begin vorige volgende

©Ontwerp: AC